Historial de revisions

 • Versió 3.0: 14/07/2018. S'afegeix la possibilitat de recollir dades d'actitud, recollir notes de recuperació, afegir comentaris a les faltes i al retards, veure un resum per un període de temps concret.
 • Versió 2.2: 31/09/2017. S'afegeix el control de llistes. Des de l'Assistatut es pot afegir alumnes als quaderns (altes) i canviar-los el nom (per marcar-los com a baixa).
 • Versió 2.1: 29/07/2017. S'afegeixen opcions per actualitzar els quaderns del professor des de l'Assistatut: dates, fotografies, correus de famílies, etc.
 • Versió 2.0: 11/07/2017. S'actualitza per a la versió 4.0 del quadern virtual del professor.
 • Versió 1.7: 19/07/2016. S'afegeix un full de resum per cada avaluació, amb les estadístiques del grup (% de suspesos per matèria, nombre d'excel·lents...)
 • Versió 1.6:01/05/2016. S'afegeix un full de Resum d'Actitud, que recull les dades de tots els quaderns sobre deures, material , treball i actitud a classe. També s'afegeixen aquests camps a la Fitxa de l'alumne.
 • Versió 1.5: 20/03/2016. S'afegeix un full de Resum de competències, que agafa les dades de tots els quaderns i en fa mitjanes. També s'afegeix un full de Gràfics de competències del grup.
 • Versió 1.4: 31/01/2016. S'afegeix la creació automàtica de quaderns.
 • Versió 1.3: 02/01/2016. S'afegeix la plantilla pels centres que fan 7 classes al dia.
 • Versió 1.2: 09/05/2015. S'afegeix la recuperació d'incidències, la recuperació de fotos i de mails de les famílies.
 • Versió 1.1: 17/10/2014. S'optimitza l'script per evitar timeouts.
 • Versió 1.0 BETA: 12/06/2014