Pàgina web de família

zf

He creat també un script, que permet a les famílies veure el resum de dades del seu alumne. Si es vol utilitzar, cal seguir els següents passos.

El primer que cal és que el centre tingui l'Assistatut funcionant, per tant, tots els professors utilitzin el Quadern Virtual, almenys per la assistència i les incidències.

El segon és que cada alumne tingui un usuari del Google apps del centre i cada família també tingui un usuari del Google apps del centre (o dos, un per pare i un per mare).

Després, cal que el centre utilitzi un llibre de càlcul de Google Drive per relacionar alumnes i famílies. Aquest llibre, és el mateix que s'utilitza per tenir centralitzades totes les fotografies dels alumnes. Aquest full, ha de tenir les següents característiques:

 • S'ha de compartir amb tot el domini, només amb qui tingui l'enllaç i només amb permís de visualització.
 • El primer full del llibre, s'ha d'anomenar INFO.
 • Les columnes del primer full han de ser:
  • Alumne: mail de l'alumnes
  • Foto: URL de la foto de l'alumne
  • Mail 1: Mail de la família (per exemple de la mare)
  • Mail 2: Mail de la família (per exemple del pare)
  • Curs: curs que fa l'alume (ESO1A, ESO3B...)
  • Assistatut: Full assistatut on estan les dades d'aquest alumne.
zf2 
 Per omplir la darrera columna, jo utilitzo un segon full dins del llibre. Allà relaciono Curs i Full de l'Assistatut. Així per la columna F poso una fórmula i no cal anar copiant a cada alumne el full d'Assistatut, el troba sol a partir del Curs. Aquí teniu l'enllaç a un Llibre de càlcul d'exemple: Llibre Famílies i alumnes.

A partir d'aquí, ja podem crear un web per les famílies amb Google Sites. Es pot crear tan complex o senzill com es vulgui, i només es compartirà amb les famílies. Es pot aprofitar per posar enllaços, dades de curs, fotografies que només veuran les famílies...

En tot cas, pel que nosaltres volem, haurem de crear una pàgina, que serà on cada família veurà les dades del seu alumnes. La idea és molt senzilla. Utilitzarem un script que, en executar-se, comprova l'usuari que l'executa, el busca al llibre famílies i alumnes, troba l'alumne (o alumnes en cas de germans) que correspon, obre l'Assistatut, cerca les dades d'assistència i incidències d'aquest alumne i les mostra.

IMPORTANT: Per tal que tot funcioni, caldrà que les famílies tinguin accés als fulls Assistatut. Per evitar que puguin trobar els llibres Assistatut i veure les dades d'alumnes amb qui no tenen relació, cal compartir tots els llibres Assistatut amb tot el domini, però només per qui tingui l'enllaç. Si es compartís amb els usuaris, aquests el podrien trobar en l'opció Compartits amb mi. Com que l'enllaç no és públic, cap família el té i, per tant, cap família pot accedir al llibre. En canvi, quan accedeixi el web, l'script sí té l'enllaç i, per tant, podrà accedir-hi per mostrar les dades.

Lloc web i script

Anem a pams i comencem pel web de les famílies.

 • Creeu una web amb Google Sites i compartiu-la amb les famílies. Hi podeu posar tota la informació i menús que vulgueu.
 • Entreu a la Gestió del Lloc, i aneu al menú Script Google apps
zf9
 • Feu clic al botó Afegeix un nou script.
 • S'obrirà un editor de codi. Esborreu la funció que hi ha per defecte i copieu tot el codi del següent script: script informe_alum
 • Us quedarà de la següent manera:

zf3

 • Canvieu-li el nom a l'script (fent clic al nom Projecte sense títol) i poseu-li un nom que vosaltres conegueu (per exemple informe_alum).
 • Modifiqueu l'adreça de llibre de Famílies i alumnes de la segona línia de codi. Copieu i enganxeu la del vostre llibre.
zf4
 • Deseu l'script.
 • Seleccioneu el menú Publica i dins l'opció Implementa com aplicació web.

 zf5

 • En la següent pantalla, poseu com a versió la 1.0, feu que l'execució de l'aplicació sigui amb l'usuari que obté accés i, finalment, poseu que només vosaltres teniu accés a l'aplicació.

zf6

 • Per poder clicar el botó implementa, primer us caldrà prémer el botó Desa una versió nova. Un cop desada ja podeu clicar el botó Implementa.
 • Us apareixerà una finestra amb l'URL del vostre script publicat. No cal que hi feu cas, que no us caldrà

Pàgina de resum de l'alumne

 • En la pàgina on vulgueu que aparegui les dades de l'alumne, tireu l'opció Insereix, App script.

zf7

 • Seleccioneu l'script que heu publicat.

zf10

 • Deseu la pàgina, i ja ho podeu provar.  El primer cop, demanarà permís per executar-se (a les famílies els passarà el mateix). Un cop donat, si al llibre de famílies i alumnes el vostre usuari té algun alumne assignat, veureu el seu quadre resum.
 • Per tal que les famílies puguin veure-ho, lògicament haureu de compartir aquest web amb els seus usuaris.

Un cop configurat, ja no cal tocar més l'script ni el web. Simplement actualitzant els fulls de càlcul, ja s'actualitzarà. Els profes actualitzen el Quadern Virtual, a la tarda automàticament s'actualitzen els llibre Assistatut i quan les famílies ho consulten tenen les dades reals.