Actualitzacions

La plantilla qAT consta de dues parts: el full de càlcul i l'script associat.

Actualització del full de càlcul

Actualització de l'script

El full de càlcul no és possible actualitzar-lo. automàticament.
Cal descarregar una nova plantilla i anar copiant i enganxant les dades. Habitualment, durant el curs, no es crea cap actualització de la plantilla.

Actualitzar l'script és molt senzill.

  • Cal descarregar una nova plantilla d'aquest web.

  • Cal obrir aquesta nova plantilla i accedir a l'script (des del mení Eines / Editor d'scripts).

  • Cal seleccionar tot l'scrip i copiar-lo.

  • Cal obrir el qAT que volem actualitzar.

  • Cal accedir al seu script.

  • Cal seleccionar-lo tot i esborrar-lo.

  • Cal enganxar l'script copiat i desar l'script.

ATENCIÓ: per tal que tot funcioni, actualizeu l'script només si la versió del full de càlcul coincideix entre el vostre i el que descarregueu.