FAQ

Què es necessita per implantar el qAT?

Només cal que tots els professors del centre tinguin un usuari de Google. Potser un usuari XTEC, un usuari GMAIL o un usuari d'un Google apps for education propi del centre.

Què han de saber els professors per utilitzar el qAT?

Els professors han d'aprendre a utilitzar el quadern virtual del professor (qViC). Si utilitzen tots els aspectes (actitud, competències, assistència...), el tutor tindrà molta més informació.

Què han de saber els tutors per utilitzar el qAT?

Els tutors han d'aprendre a justificar faltes d'assistència i familiaritzar-se amb la informació que els dona el full qAT.

És complicada la posada en funcionament?

Com tots els sistemes automatitzats, a l'inici de curs caldrà introduir al sistema força informació. Horaris, professors, alumnes... En tot cas, s'ha pensat perquè sigui el més senzill possible :-)

Té algun cost?

No. És una plantilla pública i gratuïta. La feina l'he fet pel meu centre i ho ofereixo a qualsevol centre que vulgui utilitzar-ho.

Es poden passar faltes quan es cobreix a un company en una guàrdia?

Sï. S'ha desenvolupat una web-app que es pot implementar en el centre i permet que qualsevol docent pugui passar llista quan substitueix a un company. En el manual de funcionament trobareu les instruccions de com implementar-ho.