Assistatut / qAT

En l'era analògica, cada professor anotava en la seva llibreta de notes el seguiment que feia de cada alumne i només ho compartia oralment amb la resta de professors en alguna reunió.

En l'era digital, no podem millorar el sistema?

Aquest és el propòsit de l'Assistatut i del qAT. El professor fa el seguiment dels alumnes en el seu qV o en el seu qViC, el sistema Assistatut/qAT ho recull, ho processa i ho mostra al tutor i a l'equip docent. Aquest té moltes més dades i pot seleccionar molt millor els temes a tractar en les reunions, que continuen sent imprescindibles.

Es pot utilitzar Assistatut/qAT al complet, o només utilitzar-los per algunes dades. Per exemple, es pot utilitzar només per l'assoliment de competències.

Què poden veure el tutor i l'equip docent si s'utilitza al complet?

  • L'assistència dels seus alumnes, amb resums i estadístiques.
  • Les incidències que els professors han anotat, amb resums i estadístiques.
  • L'actitud que té l'alumne (si porta material, si fa deures, si treballa a l'aula i si té un comportament adequat), a partir de la informació de totes les matèries.
  • L'assoliment de competències de cada alumne, a partir de la informació de totes les matèries.
  • Gràfics de les competències de grup: nombre d'activitats de cada competència que un equip docent ha realitzat i distribució de l'assoliment del grup de cada competència.

Assistatut/qAT és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.