Pàgina web de família

He creat també un script que permet a les famílies veure el resum de dades del seu alumne. Si es vol utilitzar, cal seguir els següents passos.

El primer que cal és que el centre tingui el qAT funcionant, per tant, tots els professors utilitzin el Quadern Virtual, almenys per la assistència i les incidències.

El segon és que cada alumne tingui un usuari del Google apps del centre i cada família també tingui un usuari del Google apps del centre (o dos, un per pare i un per mare).

zf

Després, cal que el centre utilitzi un llibre de càlcul de Google Drive per relacionar alumnes i famílies. Aquest llibre, és el mateix que s'utilitza per tenir centralitzades totes les fotografies dels alumnes. Aquest full, ha de tenir les següents característiques:

 • S'ha de compartir amb tot el domini, a través de l'enllaç.
 • El primer full del llibre, s'ha d'anomenar INFO.
 • Les columnes del primer full han de ser:
  • Alumne: mail de l'alumnes
  • Foto: URL de la foto de l'alumne
  • Mail 1: Mail de la família (per exemple de la mare)
  • Mail 2: Mail de la família (per exemple del pare)
  • Curs: curs que fa l'alume (ESO1A, ESO3B...)
  • Assistatut: Full assistatut on estan les dades d'aquest alumne.
zf2

Per omplir la darrera columna, jo utilitzo un segon full dins del llibre. Allà relaciono Curs i Full de l'Assistatut. Així per la columna F poso una fórmula i no cal anar copiant a cada alumne el full d'Assistatut, el troba sol a partir del Curs. Aquí teniu l'enllaç a un Llibre de càlcul d'exemple: Llibre Famílies i alumnes.

A partir d'aquí, ja podem crear un web per les famílies amb Google Sites. Es pot crear tan complex o senzill com es vulgui, i només es compartirà amb les famílies. Es pot aprofitar per posar enllaços, dades de curs, fotografies que només veuran les famílies...

En tot cas, pel que nosaltres volem, haurem de crear una pàgina, que serà on cada família veurà les dades del seu alumnes. La idea és molt senzilla. Utilitzarem un script que, en executar-se, comprova l'usuari que l'executa, el busca al llibre famílies i alumnes, troba l'alumne (o alumnes en cas de germans) que correspon, obre l'Assistatut, cerca les dades d'assistència i incidències d'aquest alumne i les mostra.

IMPORTANT: perquè les família puguin veure l'informe cal que tingui accés al qAT. Com que hi ha informació d'altres alumnes, cal compartir els Assistatuts amb tot el domini a través de l'enllaç. Com que les família no tenen l'enllaç, no poden consultar el qAT. Però l'script si podrà consultar-lo i mostrar les dades

Lloc web i script

Anem a pams i comencem pel web de les famílies.

 • Creeu una web amb Google Sites i compartiu-la amb les famílies. Hi podeu posar tota la informació i menús que vulgueu.
 • Si l'heu fet amb Sites Clàssiques, entreu a la Gestió del Lloc, i aneu al menú Script Google apps
zf9
 • Feu clic al botó Afegeix un nou script.
 • Si l'heu fet amb Sites Noves, aneu al Drive i amb l'opció Nou / Google apps script, creeu un nou script.
 • Ja sigui amb Sites clàssiques o en Sites noves, s'obrirà un editor de codi. Esborreu la funció que hi ha per defecte i copieu tot el codi del següent script: script informe_alum
 • Us quedarà de la següent manera:
zf3
 • Canvieu-li el nom a l'script (fent clic al nom Projecte sense títol) i poseu-li un nom que vosaltres conegueu (per exemple informe_alum).
 • Modifiqueu l'adreça de llibre de Famílies i alumnes de la segona línia de codi. Copieu i enganxeu la del vostre llibre.
zf4
 • Deseu l'script.
 • Seleccioneu el menú Publica i dins l'opció Implementa com aplicació web.
zf5

 • En la següent pantalla, poseu com a versió la 1.0, feu que l'execució de l'aplicació sigui amb l'usuari que té accés a l'aplicació i, finalment, poseu que només vosaltres teniu accés a l'aplicació.
 • Per poder clicar el botó implementa, primer us caldrà prémer el botó Desa una versió nova. Un cop desada ja podeu clicar el botó Implementa.
 • Us apareixerà una finestra amb l'URL del vostre script publicat. No cal que hi feu cas, que no us caldrà

Pàgina de resum de l'alumne (SITES CLÀSSIQUES)

 • En la pàgina on vulgueu que aparegui les dades de l'alumne, tireu l'opció Insereix, App script.
zf7
 • Seleccioneu l'script que heu publicat.
zf10
 • Deseu la pàgina, i ja ho podeu provar.

Pàgina de resum de l'alumne (SITES NOVES)

 • En la pàgina on vulgueu que aparegui les dades de l'alumne, tireu l'opció Insereix fent doble clic.
 • Ens demanarà una URL. Cal indicar la URL que se'ns ha indicat quan hem publicat l'script com a aplicació web.
 • El primer cop, demanarà permís per executar-se (a les famílies els passarà el mateix). Un cop donat, si al llibre de famílies i alumnes el vostre usuari té algun alumne assignat, veureu el seu quadre resum.
 • Per tal que les famílies puguin veure-ho, lògicament haureu de compartir aquest web amb els seus usuaris.

Un cop configurat, ja no cal tocar més l'script ni el web. Simplement actualitzant els fulls de càlcul, ja s'actualitzarà. Els profes actualitzen el Quadern Virtual, a la tarda automàticament s'actualitzen els llibre Assistatut i quan les famílies ho consulten tenen les dades reals.