Informes d'avaluació

Dins la pàgina web de família, jo aprofito per penjar els informes d'avaluació.

La forma és senzilla, però algun full de càlcul amb algun script encara ens ho facilitarà més.

En el mateix web de famílies, fins i tot en la mateixa pàgina de l'informe, jo insereixo un objecte carpeta de Google Drive.

Trio una carpeta que he creat expressament per a les famílies i que, de moment, està buida.

En aquesta carpeta dono permís de lectura al grup que tinc creat de famílies i al grup d'alumnes.

Els pares, a través d'aquesta pàgina veuran el contingut de la carpeta. Què hi poso en aquesta carpeta? Hi creo una carpeta per cada alumne. Una per cada alumne del centre.

Per fer-ho, copio en aquesta carpeta el següent full de càlcul, que té un scrip associat.

Aquest full de càlcul, a partir d'una llista d'alumnes i de correus, crea una carpeta per cada alumne i la comparteix amb qui s'ha indicat (cal utilitzar el menú CARPETES, Crea carpetes pels alumnes).

Dins de la carpeta FAMÍLIES apareixen les carpetes dels alumnes:

ATENCIÓ: després de crear les carpetes amb l'script, cal seleccionar-les totes, obrir l'opció de compartir i eliminar el grup de famílies i el grup d'alumnes. Com que a la carpeta superior FAMÍLIES les famílies i els alumnes tenien permís de lectura, automàticament en tenen a totes les carpetes. De forma senzilla es treu el permís de totes de cop. Així cada família i alumne només veu la seva.

Un cop tinc la carpeta de cada alumne creada, torno al full de càlcul per definir les subcarpetes. En el meu cas, cada alumne té dins la seva carpeta una del curs. I dins de la del curs, una per informes d'avaluacions trimestrals i una per informes de projectes.

En el full de càlcul, pestanya Carpetes, es pot indicar tantes carpetes de nivell 0 (dins de la de l'alumne) i de nivell 1 (subcarpetes d'alguna d'aquestes) com es vulgui.

El segon any, que hi ha alumnes que ja tenen les carpetes creades, només cal crear les subcarpetes per aquell curs. Amb el menú CARPETES, opció Crea subcarpets a les dels alumnes, es creen les subcarpetes.

És per això que el menú té les dues funcions separades.

Ja tenim l'estructura muntada.

Cada cop que vulguéssim posar informes d'avaluació, es podria fer manualment arrossegant l'informe a la carpeta corresponent, però seria una mica llarg.

Jo utilitzo un altre full de càlcul amb un script.

Aquest full, té dues pestanyes. En una, se li indiquen 3 coses:

  • Quina és la carpeta de famílies. Cal triar la part d'identificació de l'adreça de la carpeta. Només cal obrir-la i copiar el codi.
  • Nom exacte (compte amb els espais en blanc) de la carpeta de nivell 0 de l'alumne.
  • Nom exacte (compte amb els espais en blanc) de la carpeta de nivell 1 de l'alumne.

En la segona pestanya s'indica a quins alumnes cal moure l'informe i el nom exacte de l'informe de cada alumne.

L'script, a través del menú INFORMES / Moure informe, mourà tots els informes que hi hagi en la mateixa carpeta del full de càlcul a la carpeta i subcarpeta de l'alumne corresponent.

Pels permisos no cal preocupar-se, ja que com que ja els vam donar en crear les carpetes, només podran veure els informes les famílies i els propis alumnes.