Plantilles

El sistema utilitza dues plantilles diferents. Una pels professors i una pel tutor.

Plantilla dels professors

  • Els professors han d'utilitzar la plantilla qViC . No és obligatori que s'usi tot el quadern. Com més fulls s'utilitzin, més informació en comú es posarà a disposició del tutor i de l'equip docent.

Plantilla del tutor

  • El tutor ha de fer-se còpia de la següent plantilla

Per a tutors d'equips docents de la primària i de l'ESO que avaluïn competencialment amb els quaderns qVIC.

qAT_senars v 4.0

(Juliol 2022)

Currículum del Decret de 2022

qAT_parells v 3.1

(Juliol 2022)

Currículum del Decret de 2015

qAT és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.