Plantilles

El sistema utilitza dues plantilles diferents. Una pels professors i una pel tutor.

Plantilla dels professors

  • Els professors han d'utilitzar la pantilla qViC . No és obligatori que s'usi tot el quadern. Com més fulls s'utilitzin, més informació en comú es posarà a disposició del tutor i de l'equip docent.

Plantilla del tutor

  • El tutor ha de fer-se còpia de la següent plantilla

Per a tutors d'equips docents de la primària i de l'ESO que avaluïn competencialment amb els quaderns qVIC.

qAT CAT v 3.0

(Juliol 2021)

qAT és una plantilla desenvolupada per un professor. No hi ha cap empresa al darrera. Per tant, no hi ha servei tècnic que pugui assessorar. Es posa a disposició pública perquè qui vulgui l'utilitzi. Però abans d'implementar-ho, es recomana fer moltes proves i assegurar-se que s'entén el funcionament.

El professor que l'ha desenvolupat no assumeix cap responsabilitat en els errors de funcionament o configuració que puguin tenir les plantilles.