Plantilles

El sistema utilitza dues plantilles diferents. Una pels professors i una pel tutor.

Plantilla dels professors

  • Els professors han d'utilitzar la plantilla Quadern virtual del professor. No és obligatori que s'usi tot el quadern. Només la part de configuració del curs, de l'assistència i de la disciplina. La resta de fulls es poden no utilitzar i, fins i tot, eliminar. Com més fulls s'utilitzin, més informació en comú es posarà a disposició del tutor i de l'equip docent.

Plantilla del tutor

  • El tutor ha de fer-se còpia d'una de les següents plantilles (segons si al seu centre es fan 6 o 7 classes cada día)

Assistatut 6 classes CAT v3.1

Assistatut 7 classes CAT v3.1